คำถามที่พบบ่อย

อัตราค่าบริการขนส่งทั่วประเทศลาว

น้ำหนักขนาดค่าริการทั่วประเทศลาว
1 kg45 cm70 บาท
2 kg50 cm85 บาท
3 kg60 cm100 บาท
4 kg70 cm120 บาท
5 kg80 cm140 บาท
6 kg90 cm170 บาท
7 kg100 cm200 บาท
8 kg110 cm240 บาท
9 kg120 cm270 บาท
10 kg130 cm300 บาท
  • ค่าบริการเป็นเงินปลายทาง COD 3%
  • เมื่อสินค้าตีกลับ จะเสียค่าตีกลับ 60% ของค่าส่ง
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • คุ้มครองสูงสุด 3,000 บาท กรณีพัสดุเสียหายหรือสูญหาย (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

ค่าบริการจัดส่งจะคำนวณจากน้ำหนักรวมของพัสดุ (กก.) และ ขนาดพัสดุรวม กว้าง x ยาว x สูง (ซม.) โดยคิดจากค่าที่มีค่ามากกว่าโดยสามารถตรวจสอบ (ราคาค่าจัดส่ง)ลิ้งค์ไปหน้าเช็คค่าจัดส่ง

ค่าขนส่ง ของบริษัทเราเท่ากัน ทั่วประเทศลาว ขึ้นอยู่กับ น้ำหนักและขนาดของพัสดุ

ใช้เวลา ส่งเมื่อสินค้าอยู่ที่ประเทศลาวแล้ว 1-3 วันแล้วแต่พื้นที่
**แต่ลูกค้า ต้องเผื่อระยะเวลา การส่งสินค้ามาที่คลัง และ การส่งข้ามแดนด้วยกระบวนการนี้ใช้เวลา1-2 วัน**

ต้องแจ้ง ก่อนที่สินค้าจะถูกนำส่งลูกค้า ภายในประเทศลาว สามารถเช็คกับแอดมินได้เลย

1. น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
2. วัดความกว้างยาวสูงไม่เกิด 280 เซนติเมตร

(1)สินค้าที่ แฟลช เอ็กซ์เพรสเห็นว่าไม่สมควรในการจัดส่งหรือพัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่บริษัทกำหนด

(2)อาวุธทุกชนิด

(3)สื่อสิ่งพิมพ์ที่ผิดกฎหมาย ลามกอนาจารหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติและสังคม

(4)วัตถุไวไฟและวัตถุระเบิดทุกชนิด

(5)สารชีวเคมี

(6)ภาชนะที่บรรจุส่วนประกอบของสารกัมมันตรังสี

(7)สารเคมีที่มีพิษสูง

(8)ยาเสพติดหรือสิ่งเสพติดทุกชนิด

(9)ผลิตภัณฑ์ชีวเคมีประเภทต่างๆและวัตถุที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดและติดเชื้อ

(10)สัตว์ สิ่งมีชีวิต ร่างกายมนุษย์

(11)สินค้าที่ผิดกฎหมายและไม่เป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมายของประเทศ

(12)เอกสารทั้งหมด รวมทั้งเอกสารทั่วไปและเอกสารต่าง ๆ ที่ทางราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่เป็นต้น

(13)เอกสารที่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน

(14)สินค้าที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ สิ่งของที่มีมูลค่าทางจิตใจ หรือสินค้าที่ไม่สามารถทดแทนได้

(15)อุปกรณ์การเรียนทางการแพทย์

(1) สิ่งเสพติดและยาที่เป็นอันตรายทุกประเภท

(2) สินค้าผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(3) สินค้าอันตรายรวมถึงสินค้าเสี่ยงอันตรายหรือเป็นพิษ วัตถุระเบิด อาวุธหรือปืน

(4) ก๊าซหรือกระป๋องสเปรย์ และวัตถุไวไฟทุกชนิด

(5) ก๊าซทุกชนิด

(6) วัตถุไวไฟทุกชนิด

(7) สารพิษทุกชนิดที่ไม่ไวไฟ

(8) แก๊สพิษทุกชนิด

(9) วัสดุกัมมันตรังสี

(10) สารกัดกร่อน

(11) สินค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายทุกชนิด

วิธีเตรียมพัสดุก่อนจัดส่งมีดังนี้

(1) เลือกกล่องที่มีขนาดเหมาะสมกับพัสดุ
(2) ให้นำพัสดุที่ต้องการจัดส่งมาห่อด้วยพลาสติกกันกระแทกอีกครั้ง เพื่อป้องกันมิให้พัสดุที่ต้องการจัดส่งได้รับความเสียหาย

(3) ใช้กระดาษหรือพลาสติกกันกระแทกในการแยกพัสดุให้เป็นสัดส่วน ใช้วัสดุอย่างอื่นมาใส่ให้เต็มกล่อง เพื่อยึดพัสดุของเราให้อยู่กับที่

(4) กรอกข้อมูลพัสดุและที่อยู่ให้ถูกต้องครบถ้วน เช่น รหัสไปรษณีย์ ที่อยู่ผู้ส่ง ที่อยู่ผู้รับ เบอร์โทร และข้อมูลอื่นๆ