" เราเป็นบริษัทขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปประเทศลาวเจ้าเดียวที่เป็น Partner ใหญ่กับขนส่งชั้นนำในประเทศลาว"

ตรวจสอบเลขพัสดุ

SCALE UP EXPRESS

คำนวณค่าจัดส่ง

ขนาด
กว้าง + ยาว + สูง

ราคา
เซนติเมตร

บาท

น้ำหนัก

ขนาด

ราคา

กิโลกรัม

เซนติเมตร

บาท

ข่าวสาร & โปรโมชั่น

Scale Up Plus

เราจะเน้นการให้บริการที่ดีที่สุดกับลูกค้าแล้วในเรื่องของความตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นทั้งผู้รับสินค้าและผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ

Read More »

การบริการ

บริษัท scale up plus มุ่งหวังการให้บริการที่เป็นเหมือนเพื่อนคนนึงให้กับผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจช่วยเสนอไอเดียและแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจให้เข้าใจวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเพื่อจะให้ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจเติบโตในตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน

Read More »

เราคือใคร ?

บริษัท scale up plus เราเป็นบริษัท ขนส่ง express ไปประเทศลาวทั่วประเทศโดยที่เรามุ่งหวังว่าจะช่วยผู้ประกอบการในประเทศไทยสามารถขยายตลาดไปขายยังต่างประเทศ

Read More »